Nieuwbouwplan Buntplein Maarn uitgezet

20
NOVEMBER, 2017

Op 3 november jl. heeft Kadastraal Landmeetkundig Bureau Kaper uit Dordrecht op verzoek van TWYL de contouren van het nieuwbouwplan op het Buntplein  in Maarn uitgezet. Dit was mede naar aanleiding van het overleg van TWYL met de werkgroep Buntplein van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen. Na afloop van de uitmeting door bureau Kaper lieten de leden van de werkgroep zich informeren over de uitgezette meetpunten. TWYL is positief over het constructieve overleg met de Werkgroep dat zoals afgesproken een vervolg krijgt zodra de eerste architectonische uitwerking van de nieuwbouwplannen gereed is.

Klik hier voor de projectpagina