Slider

Persoonlijk betrokken

TWYL zorgt ervoor dat de koper maximale inspraak heeft bij het bouwproces op een vroeg moment. En dat hij weet wat hij beslist omdat wij de taal van de koper spreken. Wij organiseren en duiden het ontwikkelingsproces overzichtelijk. Wij zorgen ervoor dat de lijnen kort blijven en besparen zo op de kosten.

1

Verbindend

TWYL helpt door creatief en integer om te gaan met de uitdagingen van een bouwproject. Wij bieden alternatieven en nieuwe inzichten, die zowel de opdrachtgever als andere betrokkenen helpen om samen tot het beste resultaat te komen. Tegelijkertijd bewaken we het tijdpad en het budget en zorgen we ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Value for money

TWYL is geen extra adviseur die de kosten verhoogt. Wij ontwikkelen zelf en geven maximale inspraak. Zo maken wij het mogelijk schakels uit te sluiten en tijd te besparen. Geen volle vergadertafels maar snel (online) schakelen. Geen wekenlange bezoeken aan showrooms en inrichters maar efficiënte keuzes met digitale opties en offertes. Zo verkorten wij het proces en besparen we tijd en geld. En verdient TWYL uw geld dubbel en dwars terug.

Betrouwbaar

TWYL is een gezond bedrijf met een stevig financieel fundament en is onafhankelijk in de bouwwereld. Daarom kan TWYL zich ongebonden sterk maken voor de opdrachtgever, hetzij een particulier, hetzij een grondeigenaar.

Maatschappelijk verantwoord

TWYL is geïnteresseerd in mensen in plaats van in stenen. Jouw huis moet je thuis worden. Jouw leven staat niet alleen in dienst van jou, maar ook van de ander. Daarom ging Bart huizen bouwen in Afrika. We moeten duurzaam omgaan met materialen en bronnen, zodat de generaties na ons hetzelfde leven kunnen leiden als wij. Daarom heeft TWYL zich verbonden aan het Earth Charter.

Homeplan

In 2015 ging Bart naar Zuid Afrika om daar huizen te bouwen voor weeskinderen die worden opgevoed door hun grootouders. Zij krijgen een veilig onderdak en tegelijkertijd toegang tot onderwijs en medische hulp. Zo wordt voor deze kinderen een huis ook hun thuis.

Earth Charter 

TWYL heeft zich aangesloten bij de Earth Charter Vrienden. Mensen met invloed op het bedrijfsleven en op de samenwerking tussen bedrijven, burgers en overheden, die enthousiast zijn over het Earth Charter. Het Earth Charter omvat fundamentele waarden en principes die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld te realiseren. De Earth Charter-principes kleuren ‘duurzame ontwikkeling’ in met begrippen als menselijke waardigheid, respect, vrede en democratie, ecologische integriteit, sociaaleconomische gelijkwaardigheid en de rechten van vrouwen.

TWYL werkt ook in de eigen organisatie volgens deze uitgangspunten door mensen een stem te geven in processen die autonoom lijken.