Buntplein, Maarn

Ligging

De gemeente Maarn is gelegen aan de voet van de Utrechtse heuvelrug en het zogenaamde laatste “Tuindorp” dat vrijwel volledig in tact is gebleven. Mogelijk wordt het erkend als Unesco Werelderfgoed, wat het unieke karakter van Maarn bevestigt. Inmiddels is Maarn opgegaan in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het ligt middenin de natuur, maar is uitstekend ontsloten per openbaar vervoer (station Maarn) en per auto (A-12).

Buntplein - Maarn

Locatie

Op de locatie Buntplein ontwikkelt TWYL voor eigen rekening en risico een woningbouwplan in goed overleg met de gemeente en de directe buurtbewoners. Het is een “vergeten plek” waar vroeger een tijdelijke supermarkt van PLUS heeft gestaan maar nu niet veel meer resteert dan een betonnen funderingsplaat en een serie bouwhekken. Gedacht wordt aan een invulling met eensgezinswoningen, starterswoningen en senioren woningen. Het uiteindelijke aantal woningen is afhankelijk van verder overleg met de gemeente en de buurt en zal rekening houden met de maat en schaal van de bestaande bebouwing aan het Buntplein. TWYL wil op het Buntplein een bijzondere woonplek realiseren waar mensen graag willen wonen om nooit meer weg te gaan.

Planning

Naar verwachting zal voor de zomer het overleg met de gemeente en de omgeving plaats vinden over programmering en de verkavelingsopzet. Dit moeten leiden tot een bestemmingswijziging en een mogelijk start bouw in het najaar.